logo autoconstant
Programeaza-te RAPID!
0724.275.185
ITP - INSPECTIE TEHNICA PERIODICA - VERIFICARE TEHNICA - STAREA TEHNICA A MASINII - SERVICE AUTO - VERIFICARE ITP - ITP MOTOCICLETE - ITP MOPEDE - ITP AUTOTURISME - ITP AUTOUTILITARE - ITP 4X4 - ITP TRACTIUNE INTEGRALA - ITP MICROBUZE - ITP AUTORULOTE - PERIODICITATE ITP - VERIFICARE ITP - VALABILITATE ITP - LEGISLATIE ITP - ACTE NECESARE ITP - DOCUMENTE ITP - TARIFE ITP - ITP EXPIRAT - CAT COSTA ITP - TAXA ITP - DOCUMENTE ITP - TARIFE ITP - ITP EXPIRAT - CAT COSTA ITP - TAXA ITP - ITP - INSPECTIE TEHNICA PERIODICA - VERIFICARE TEHNICA - STAREA TEHNICA A MASINII - SERVICE AUTO - VERIFICARE ITP - ITP MOTOCICLETE - ITP MOPEDE - ITP AUTOTURISME - ITP AUTOUTILITARE - ITP 4X4 - ITP TRACTIUNE INTEGRALA - ITP MICROBUZE - ITP AUTORULOTE - PERIODICITATE ITP - VERIFICARE ITP - VALABILITATE ITP - LEGISLATIE ITP - ACTE NECESARE ITP - ITP - INSPECTIE TEHNICA PERIODICA - VERIFICARE TEHNICA - STAREA TEHNICA A MASINII - SERVICE AUTO - VERIFICARE ITP - ITP MOTOCICLETE - ITP MOPEDE - ITP AUTOTURISME - ITP AUTOUTILITARE - ITP 4X4 - ITP TRACTIUNE INTEGRALA - ITP MICROBUZE - ITP AUTORULOTE - PERIODICITATE ITP - VERIFICARE ITP - VALABILITATE ITP - LEGISLATIE ITP - ACTE NECESARE ITP - DOCUMENTE ITP - TARIFE ITP - ITP EXPIRAT - RAR
masina
legislatie itp

ITP Bucuresti

Legislatie ITP

Notiuni de legislatie ITP - despre Inspectia Tehnica Periodica


În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 aprobată prin Legea nr. 167/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2005 aprobată prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prevăzute în reglementările naționale (RNTR 1/2005), prin inspectia tehnica periodica.

Suplimentar, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/ 2005 aprobată prin Legea nr. 432/2006, "începând cu data de 01 Aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situație". Această măsură nu este imediat materializată, deținătorul vehiculului fiind înștiințat de către M.A.I. - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor asupra datei calendaristice a operării efective a suspendării certificatului de înmatriculare. "Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deținătorul vehiculului face dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condițiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA și ITP".

Obligația efectuării inspectiei tehnice periodice precum și a respectării periodicității acestora în funcție de categoria vehiculului, revine deținătorului legal al acestuia.

Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspectie tehnica periodica, de la data celei precedente

Cerințe și proceduri RAR pentru efectuarea ITP

ART. 13
Inspecția tehnică periodică se execută numai la vehiculele rutiere la care se prezintă:
- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de poliție (completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării) sau, după caz, autorizația provizorie de circulație;
- cartea de identitate a vehiculului.

ART. 14
Vehiculele rutiere prezentate la inspecția tehnică periodică trebuie să fie curate, în special caroseria, șasiul, ansamblurile și subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.

ART. 15
La inspecția tehnică periodică se execută operațiunile cuprinse în Planul de operațiuni, al cărui model este prevăzut, în funcție de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 - 2 la reglementări. Ordinea de executare a operațiunilor precizate va fi stabilită de fiecare stație în funcție de fluxul de efectuare a inspecției tehnice periodice propriu, cu excepția identificării, care va fi prima operațiune efectuată.

ART. 16
 1. (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspecția tehnică periodică se completează de către inspectorul tehnic un raport de inspecție tehnică corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., după caz, corespunzător categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspecție tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înregistrează după finalizarea inspecției tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator și în Registrul de evidență a inspecțiilor tehnice periodice (până la data stabilită de R.A.R.).
 2. (2) Prima operațiune care se efectuează în cadrul inspecției tehnice periodice este identificarea.
 3. (3) în cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuării inspecției tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanța R.A.R. din județul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. în acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi inspecții tehnice periodice decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.
 4. (4) Dacă vehiculul rutier nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului rutier și tipului de inspecție tehnică periodică efectuată, precum și verificarea dotărilor obligatorii.
 5. (5) în continuare se procedează după cum urmează:
  • a) dacă vehiculul rutier corespunde cerințelor tehnice precizate în Planul de operațiuni corespunzător, inspectorul tehnic consemnează în raportul de inspecție tehnică sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, "Bun tehnic", semnează, ștampilează și aplică matca elementului de securizare; consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică, semnează, ștampilează, notează numărul de înregistrare al inspecției tehnice periodice și aplică elementul de securizare corespunzător. în continuare, inspectorul tehnic aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din față ecusonul corespunzător inspecției tehnice periodice, cu excepția remorcilor și autovehiculelor cu două sau trei roți, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate. Raportul de inspecție tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, completat se arhivează, la el atașându-se, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare.
  • b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentanțele R.A.R. pentru inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defecțiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul rutier corespunde cerințelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate defecțiuni, personalul R.A.R. consemnează în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate defecțiuni]", semnează, ștampilează și aplică matca elementului de securizare; consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate defecțiuni]", semnează, ștampilează, notează numărul de înregistrare al inspecției tehnice și aplică elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhivează, menționându-se la rubrica "Observații privind respingerea vehiculului la inspecția tehnică" numărul, seria și emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se atașează, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspecția tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. în acest caz nu se fac mențiuni în anexa la certificatul de înmatriculare. Dacă redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspecții tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerințele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplică pe anexa la certificatul de înmatriculare.
  • c) dacă vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerințelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemnează defecțiunile în raportul de inspecție tehnică sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, la rubrica "Observații privind respingerea vehiculului la inspecția tehnică" și marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit și amănunțit pe raport neconformitățile constatate la postul curent. La finalizarea inspecției tehnice periodice, raportul de inspecție tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la inspecția tehnică periodică.
 6. (6) în cadrul inspecției tehnice periodice va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată R.A.R. și existentă în dosarul de autorizare al stației. în eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o altă inspecție tehnică periodică până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
 7. (7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează o înregistrare fotografică digitală cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvată în calculatorul stației.
 8. (8) După finalizarea operațiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglementări.
 9. (9) Reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectuează în
 10. (10) Nu se efectuează reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de către inspectorul tehnic la finalizarea inspecției tehnice periodice în următoarele situații:
  • a) nu s-a solicitat de către R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului;
  • b) R.A.R. solicită reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3.
 11. (11) Se interzice completarea a două anexe la certificatul de înmatriculare pentru același vehicul.
 12. (12) Datele de identificare și rezultatele inspecției tehnice periodice se înregistrează după finalizarea inspecției tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator și în Registrul de evidență a inspecțiilor tehnice (până la data stabilită de R.A.R.).

ART. 17
 1. (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la inspecția tehnică periodică defecțiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defecțiunile și se procedează potrivit art. 16 lit. a) din reglementări, data următoarei inspecții tehnice periodice urmând să fie stabilită în funcție de data la care s-a constatat remedierea.
 2. (2) Dacă aceste verificări evidențiază și alte defecțiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecția tehnică periodică este condiționată de remedierea acestor defecțiuni. în cazul în care controlul vizual general evidențiază defecțiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecția tehnică periodică este condiționată de remedierea acestora.
 3. (3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculul rutier prezentat.
 4. (4) în cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, admis pentru remedierea defecțiunilor, se va efectua o nouă inspecție tehnică periodică.

ART. 18
Stația de inspecție tehnică periodică va pune la dispoziția R.A.R. datele privind activitatea de inspecție tehnică periodică.

ART. 19
 1. (1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activităților pentru care R.A.R. este abilitat prin legislația în vigoare.
 2. (2) Stabilirea oportunității reverificării unui vehicul se realizează numai de către personalul R.A.R. abilitat în acest scop.
 3. (3) Reverificarea unui vehicul se efectuează numai de către personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspecție tehnică periodică și abilitat în acest scop.
 4. (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatării următoarelor:
  • a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuală);
  • b) coroziuni străpunse sau deformații semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuală);
  • c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale față a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducătorului auto (constatare vizuală);
  • d) lipsa elementelor principale de iluminare și semnalizare luminoasă (constatare vizuală);
  • e) aplicarea pe elementele de iluminare și semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (constatare vizuală);
  • f) existența unor elemente de iluminare și semnalizare luminoasă neomologate (constatare vizuală);
  • g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia (constatare auditivă - zgomot anormal);
  • h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizuală în timpul funcționării motorului);
  • i) joc excesiv în sistemul de direcție (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
  • j) anvelope care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorări importante vizibile (constatare vizuală);
  • k) eficacitate redusă a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
 5. (5) Reverificarea se efectuează conform Planurilor de operațiuni precizate prin prezentele reglementări.
 6. (6) Se anulează de către personalul R.A.R. abilitat inspecția tehnică periodică a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificării se constată cel puțin una din următoarele defecțiuni:
  • a) neconcordanțe privind numărul de identificare al vehiculului;
  • b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;
  • c) coroziuni străpunse sau deformații semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;
  • d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale față a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigură transparența minimă precizată prin reglementările în vigoare;
  • e) lipsa elementelor principale de iluminare și semnalizare luminoasă (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare);
  • f) aplicarea pe elementele principale de iluminare și semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare, lămpi de poziție);
  • g) existența unor elemente de iluminare și semnalizare luminoasă neomologate;
  • h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia;
  • i) emisii poluante care depășesc limitele stabilite prin prezentele reglementări;
  • j) joc excesiv în sistemul de direcție;
  • k) eficacitate a sistemului de frânare mai mică decât limitele stabilite prin prezentele reglementări.
 7. (7) Pentru fiecare reverificare efectuată se completează un raport de verificare R.A.R.
 8. (8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor menționa defecțiunile care atrag anularea inspecției tehnice periodice, precum și, ca Observații, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificării și care sunt precizate în Planurile de operațiuni corespunzător.
 9. (9) Raportul de verificare R.A.R. se înmânează prezentatorului vehiculului.
 10. (10) în cazul anulării inspecției tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, după remedierea defecțiunilor, vehiculul se supune inspecției tehnice periodice în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate sau în stațiile reprezentanțelor R.A.R.
 
caseta promo
caseta promo
caseta promo
logo mic autoconstant
SC AUTO CONSTANT LR SRL
Adresa Statie ITP: Str. Spineni, Nr: 18, Sector 4, Bucuresti
(Zona fostul Restaurant Budapesta) - vezi harta
Tel/Fax: 021-335.79.78, Email: service@itp-automoto.ro
logo syms